Despre platformă

ZONA DE ARTĂ CRITICĂ

Termenul ``zonă critică`` provine din geo-știință și definește stratul biochimic al Pământului ce contribuie la susținerea tuturor formelor de viață pe parcursul întregii lor dezvoltări. Pentru a studia limitele în care zona critică se manifestă, cum ar fi compoziția sa complexă, dar și fragilitatea extremă dincolo de care își poate pierde echilibrul, a fost creată o știință interdisciplinară ce colectează date în cadrul unor observatoare globale. Însă, filosoful și antropologul Bruno Latour extinde conceptul zonei critice la nivelul impactului fără precedent pe care omul îl are asupra acestui strat, considerând că în actualitate a fost depășită dimensiunea sa pur ecologică prin faptul că problemele sociale, politice, economice au ajuns să modifice în mod hotărâtor această evoluție naturală.

Prin colaborarea dintre Bruno Latour și artistul Peter Weibel, zona critică ajunge să fie transferată în câmpul artei. ``Critical Zones`` este denumirea unei expoziții ce va fi derulată, începând cu 24 iulie 2020, la Centrul de Artă și Media ZKM Karlsruhe, ca urmare a unei serii de evenimente ale platformei Observatory of Earthly Politics, cum ar fi Iconoclash (2002), Making Things Public (2005), Reset Modernity (2016). În această ediție, artiști și cercetători dezbat starea de dezorientare a umanității în fața profundelor schimbări climatice și a cauzelor din care acestea decurg. Definite prin fragmentarea imaginii iconice a Pământului în teritorii de putere și control ce conduc la exploatarea excesivă a resurselor prin industrializare, exploatarea forței de muncă, sărăcirea populațiilor, fenomenul migrării, războiul biologic, manipularea mass media etc., aceste zone critice ajung în cele din urmă să fie improprii vieții.

Arta critică a început odată cu dezvoltarea manifestelor Avangardei istorice, ca urmare a consecințelor nefaste ale revoluției industriale și ale primului război mondial. Ulterior, neoavangarda postbelică a adus în discuție acțiunile performativ -colaborative ca o primă formă de a scoate opera de artă în afara pieței capitaliste și în al doilea rând de a o folosi ca un catalizator al transformării societății prin trezirea gândirii critice și a creativității la nivelul privitorului. De asemenea, artiștii au devenit conștienți că arta lor poate releva probleme majore, precum consumerismul și manipularea mass media. Prin urmare, raportarea „zonei critice” la artă capătă noi valențe, în ideea de a crea o ``zonă de artă critică`` sub forma unei platforme de dezbateri, acțiuni și alte experiențe artistice ce problematizează aspectele crizei actuale, oricare ar fi acestea, dar și rolul pe care îl avem noi, ca artiști în relație directă cu opera, publicul și societatea în general. (Aura Bălănescu, 18.06.2020)

Despre curs

Action Art. Arta care provoacă

În condițiile crizei actuale în care arta pare a nu-și mai găsi locul, cursul ``Action Art. Arta care provoacă`` propune o regândire a procesualității artistice prin prisma unei gândiri critice, ce a început a fi dezvoltată de artiștii avangardei secolului al XX-lea în scopul de a observa / analiza / releva problemele societății (Les Levine, Art Can See, 1970) și de a genera noi câmpuri de coexistență creativă într-o ecologie globală (Joseph Beuys, Plastica socială, 1970). Prin urmare, artistul depășește condiția realizatorului de obiecte estetice, devenind un socio-ecologist ce supervizează o macro-transformare a omului și a realității în general. Totodată, în contextul telecomunicării, el capătă rolul unui design scientist ce vehiculează relația dintre artă, știință și tehnologie pentru a crea o operă cu impact global, menită a fi îmbogățită în mod continuu prin aportul fiecăruia dintre noi. Participanții vor experimenta în mod creativ aceste concepte și practici ale avangardei în cadrul unor observatoare artistice generate pe platforma interactivă ArcGIS, unde au fost realizate, aproape într-o dimensiune estetică, cele mai reprezentative hărți ale evoluției COVID. Ei vor transpune arta lor la scara timpului și spațiului manifestării problemelor societății într-o așa-numită <zonă de artă critică>, iar această idee parafrazează titlul expoziției de artă contemporană Critical Zones (ZKM Karlsruhe, 2020), unde artiștii alături de oameni de știință aduc în discuție probleme de natură socială, politică, economică, culturală, precum și schimbările etice și epistemologice ce pot conduce la rezolvarea situației critice a Pământului. (Mentor Aura Bălănescu, 18.06.2020)

No event found!
References

Tue ‒ Thu: 05pm ‒ 07pm

Splaiul Peneș Curcanul nr. 4-5, clădirea Azur, etaj 1, studio 29, Timișoara