MENTORA(R)T

ARTIȘTI TEHNOLOGI LA TIMIȘOARA

MENTORAT ARTISTIC ORGANIZAT DE ASOCIAȚIA TEHNOARTE ȘI CO-FINANȚAT DE MINISTERUL CULTURII

Despre proiect

MENTORA(R)T

Proiectul deschide seria întâlnirilor intergeneraționale, interdisciplinare, intermedia între artiști tehnologi invitați ai platformei Tehnoarte și artiști emergenți și studenți ai Facultății de Arte Plastice și Design din Timișoara. Ediția din acest an propune un schimb de experiență cu Asociația Qolony – Colonia pentru Artă și Știință din București, din cadrul căreia vor fi prezente la Timișoara două artiste, Sabina Suru și Floriama Cândea. Alături de Aura Bălănescu, ca artist reprezentant al Asociației Tehnoarte, artistele vor susține mentorate ce vor consta într-o expoziție - laborator, o prezentare a demersului său tehnologic (Artist Tech) și, cel mai important, o acțiune colaborativă în care artiștii emergenți / studenții vor experimenta elementele de limbaj, practicile și tehnologiile cu care artistul lucrează. Rezultatele proiectului vor fi expuse la finalul mentoratelor, în acest context fiind acordate participanților premii pentru încurajarea abordărilor creative ale relației dintre artă și tehnologie.

Despre artiștii invitați

Sabina Suru îmbogățește limbajul picturii cu ajutorul tehnicilor fotografiei argentice și ale instalației optice, concentrându-se pe obiectificarea fotografiei, transferul între medii vizuale, transmedia, art & science, video și holografie. În cadrul proiectului MENTORA(R)T, va împărtăși participanților procesele sale de lucru, cu focus asupra unor fenomene optice cu discursiv valid atât pentru artă, cât și pentru știință. De aici, colaborarea sa continuă cu Centrul pentru tehnologii avansate ale laserului / CETAL București, în cadrul proiectului Particule afective. Participanții mentoratului vor fi implicați în practici de extindere a imaginii bidimensionale (fotografie sau video) prin adăugarea unor obiecte sau asamblaje în scopul de a chestiona modul cum percepem și construim realitatea, dar mai ales modul cum o putem recompune și retransmite mediatic. Pe de altă parte, vor fi prezentate procese de laborator maleabile (ex. fotografie argentică alb-negru, scanografie și inserții digitale în medii tactile) în sensul explorării tehnologiilor procesuale ce pot fi implementate în medii vizuale tridimensionale (ex. instalație). Sunt explorate astfel variate tranzitări între medii cu scopul de a extinde vocabularul vizual al fiecărui participant și de a integra în practicile lor individuale o importantă componentă performativ-colaborativă.

Aura Bălănescu studiază sinestezia digitală indusă prin augmentarea tehnologică, care determină o experiență fără precedent asu¬pra sistemului perceptiv cu impact asupra artei (statutul operei de artă integrală diseminată în rețeaua de telecomunicare globală), dar și asupra vieții de zi cu zi (statutul unui homo integralis imersat într-o realitate trans-locativă). În cadrul MENTORA(R)T, artista va implementa o instalație interactivă tactilă și sonoră care va funcționa în măsura în care participanții vor experimenta pe pielea lor închiderea și deschiderea circuitului. Sunt aduse în discuție cercetări asupra caracteristicilor colagenului și a sistemului somato-receptor realizate în cadrul Institutului pentru Dezvoltare în domeniul Pielăriei și Textilelor din București. În acest fel, participanții vor fi inițiați în abordarea unor strategii de augmentare tehnologică a sistemului perceptiv intermediate de senzori și alte dispozitive cu rol în dezvoltarea creativității prin gradele de libertate pe care acestea le aduc. Totodată, prin dezvoltarea conștiinței tehnologice, participanții vor deveni capabili să discearnă și să transforme limitele realității tehnologizate în care trăim.

Tue ‒ Thu: 05pm ‒ 07pm

Splaiul Peneș Curcanul nr. 4-5, clădirea Azur, etaj 1, studio 29, Timișoara