Mar 26 2020 - Mar 26 2020

Om, creativitate, libertate. Arta care ne provoacă

About

În anii ’70, artistul Joseph Beuys afirma că singura șansă de a ieși din contextul experimentelor sociale este aceea de a trezi creativitatea pe care omul o deține, ca o formă supremă a libertății sale individuale. Această idee avea să deschidă drumul artei contemporane, care, nu numai că a adus opera de artă în rândul oamenilor obișnuiți coborând-o de pe piedestalul muzeal, dar mai mult decât atât, aceasta provoacă publicul să participe la realizarea sa, cu un statut egal cu cel al artistului.
Reiterând formula vizionară a lui Joseph Beuys, Artă = Om = Creativitate = Libertate, pe parcursul a patru întâlniri masterclass-ul propune publicului larg o serie de teorii și practici artistice, pornind de la  avangarda istorică și postbelică până la tehnologia AR, în scopul de a stimula creativitatea prin dobândirea unor abilități și competențe specifice artei contemporane, cât și prin dezvoltarea unei conștiințe active necesară înțelegerii fenomenelor culturale ale realității tehnologizate în care trăim. Prin absolvirea acestui masterclass este obținut statutul de “Artist de Proximitate”, ca o certificare simbolică a capacității de a utiliza creativitatea în contextul rețelei globale a artei, dar și a realității în general.
Mentor: Aura Bălănescu
Artist invitat: Miki Velciov
Planul activităților:
Întâlnirea 1 (3 ore)
/ Dezbatere: Explorarea noilor genuri și medii ale artei apărute pe parcursul secolului al XX-lea, pornind de la Avangarda istorică și postbelică până la arta tehnologică a ultimelor decenii.
/ Aplicație: Creativitatea individuală. Realizarea unui proiect individual, pornind de la Pictopoezia dadaistă, văzută ca o relație complexă între imagine, text și reprezentație performativă.
Întâlnirea 2 (3 ore)
/ Dezbatere: Opera de artă contemporană, asemănări și deosebiri în raport cu paradigmele clasice specifice marilor perioade ale istoriei artei (Grecia antică, Evul Mediu, Renaștere, Baroc etc). Relația atipică între artist-operă-privitor-context întâlnită în arta contemporană.
/ Aplicație: Creativitatea colectivă. Pornind de la devizele lui Marcel Duchamp: „Publicul creează operele”, ori „Aceasta este artă / Aceasta nu este artă”, va fi realizată o lucrare colaborativă alcătuită din obiecte din viața de zi cu zi (readymade-uri) aduse de participanți în scopul de a conferi o amprentă personală.
Întâlnirea 3 (3 ore)
/ Dezbatere: Prezentarea unor artiști paradigmatici ai secolului al XX-lea ce au marcat dezvoltarea artei contemporane: Tristan Tzara (a lucra cu ideologiile), Marcel Duchamp (a lucra cu publicul), Joseph Beuys (a lucra cu plastica socială), James Turrell (a lucra cu lumina), Nam June Paik (a lucra cu tehnologia), Marina Abramovich (a lucra cu emoții, sentimente și credințe), Ștefan Bertalan (a lucra cu elementele naturii).
/ Aplicație: Creativitatea ca organizare urbană. Realizarea unui proiect de regenerare urbană, pornind de la acțiunea lui Joseph Beuys, 7000 Oaks – City Forestation Instead of City Administration (Kassel, Documenta 7, 1982), sub îndrumarea lui Miki Velciov, artist invitat.
Întâlnirea 4 (3 ore)
/ Dezbatere: Ultimele tendințe în arta contemporană. Utilizarea creativă a tehnologiei – Arta telematică. În contextul rețelei de telecomunicare, fiecare dintre noi este un artist prin proximitate, ce-și aduce contribuția creativă într-o operă de artă globală, al cărei statut este deschis spre colaborare și al cărei autor final este unul colectiv, anonim, dispersat în rețea.
/ Aplicație: Creativitatea rețelei globale. Proiectul constă în aplicarea digitală a unui conținut creativ, fie online, fie prin aplicații VR.
/ Deschiderea expoziției. Eliberarea Certificatului de Artist de Proximitate.

Mentor’s bio

Viziunea de ansamblu a platformei educative MAAM / Media Art And More reflectă experiența Aurei Bălănescu în domeniul cercetării personale (teoretice și practice), dar și în domeniul pedagogiei artistice practicată în sistemul de învățământ de profil (Liceul de Arte, 2008 – 2011), cât și în alte domenii, cum ar fi Liceul teoretic Grigore Moisil (2012), unde a practicat diverse forme de activare creativă a elevilor în cadrul unor proiecte și concursuri cu valoare locală, națională și internațională. De asemenea, Aura Bălănescu a mai realizat activități de pedagogie artistică în cadrul Muzeului de Artă Timișoara (2017 – 2019). https://aurabalanescu.ro/
Date
  • Mar 26 2020 - Mar 26 2020

Mentor
  • Aura Bălănescu

Tue ‒ Thu: 05pm ‒ 07pm

Splaiul Peneș Curcanul nr. 4-5, clădirea Azur, etaj 1, studio 29, Timișoara